Home > Personal > Den Graa Kappe

Den Graa Kappe

Mossekonvensjonen av 1814 etablerer personalunionen mellom Sverige og Norge. Den sa at Norge kunne ha sin egen hær. Dette var veldig viktig å hjelpe Norge blir en helt selvstendig nasjon i 1905. Å ha en egen hær gav Norge styrke.

I 1830 kom en ordre fra Sverige at alle norske soldater måtte endres fra sine grå norsk uniformer til den svenske hærens blå uniform. Denne ordren truet den norske identiteten. Hvis svenske og norske soldater hadde på seg den samme uniform, ville folk tro at de var en og samme hær.

En militær parade ble holdt for de norske soldatene i deres nye blå svenske uniformer. Men en av offiserene, løytnant Weltzin, kom i sin gamle grå norsk uniform. Han ble arrestert og kastet i fengsel.

Henrik Wergeland skrev et dikt om denne offiseren. Diktet heter “Den Graa Kappe.” Her er en del av det diktet:

– – Weltzin, din Vaabenkappe graa
mig rinder brat ihu.
Et usselt Plag! Velan! vel saa!
Men fremfor Himlens eget Blaa
og Skarlatin med Stjerner på
— saa adlet det har du.

Det flammer rødt. Den Kappe graa
er Røgen derutaf.
I den skal Norges Kriger gaae,
i den, som Lyn fra Skyen, slaae,
og den til Æresdekke faae,
omsider i sin Grav.

Min mors pikenavn er Weltzin. Løytnant Weltzin i Wergelands dikt er min tipptippoldefars fetter.

Hvorfor er dette viktig? Frihet er viktig. Det ville kanskje være OK for nordmenn og svenskene å være i samme land, men jeg tror ikke det ville være OK dersom Sverige og Storbritannia bestemte at Norge skulle være en del av Sverige.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt, hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett!

Og jeg takker Gud for at noen fra familien min hadde på seg grå kappe for Norge og for frihet.

For mer om løytnant Weltzin og “Den Graa Kappe” se:

Wergeland, historie og forsvarspolitikk
http://www.tjodareik.no/tema/tema%202010/100513%20wergeland%20oms.htm

Advertisements
Categories: Personal
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: